SPROG

Java      ObjektOrienteret programmering
SQL & PL/SQL  Query sprog til databaseaccess
JSP       Java Server Pages
HTML		HyperText Markup Language
Perl		Unix programmering
JavaScript   Web programmering
LaTeX2e		Dokumentklargøringssprog
Mathematica	Avanceret matematik på computer
Excel		MicroSoft regneark
Rasmus		Relationel Database

SMV		Symbolic Model Checking
Mona		Logisk verifikation v.h.a. Monadisk 2. ordens Logik
Fido		Frontend til Mona (FInite DOmain)
CCS		Calculus of Communicating Systems
CWB		Edinburgh Concurrency Workbench
PAM		Process Algebra Manipulator

Miranda		Funktionelt sprog
Gofer		Funktionelt sprog i stil med Miranda
Clean		Concurrent Clean
SML		Standard Meta Language
CML		Concurrent Meta Language
Haskell		Concurrent Haskell
Facile		The Antigua release
Lisp		Logisk programmering
Scheeme		Logisk programmering
Maskinkode	PDP11, SL69 o.a.

SmallTalk80	ObjektOrienteret sprog
Beta		ObjektOrienteret programmering
HyperTalk	4GL sprog under HyperCards til Macintosh

Trine		Modula/Pascal lignende sprog
Modula		Gammel PDP11/DEC Proffesional version
Modula II	På IBM AT og Amiga 
Pascal		Læs Pascal skriv Modula opgave
Ada		Læs Ada skriv SMV opgave
C		GNU's C Compiler