Techno-kulturen- Det, jeg bedst kan lide ved
techno-kulturen - det, der tiltraek-
ker mig allermest - er nok, naar 
man vaagner op efter saadan et 
rigtig vildt rave, hvor man 
har vaeret paa de haardeste 
stoffer, ecstasy og alt mu-
ligt - naar man saa vaagner
klokken fire naeste
eftermiddag i sin
rumdragt, som man
har lavet af soelvpapir
- og har skidt i
bukserne. Det kan 
jeg fandme godt li'.


   Techno-freak
   i FredagsGo paa P3,
   den 9.3. '96.
- What I like best about the
techno-culture - what draws 
me mostly - is probably, when
you wake up after a
really wild rave, where you
have been on the hardest
dugs, ecstacy and every-
thing - when you wake up
at four o'clock next
afternoon in the
spacesuit, that you 
have made from tin foil
- and have soiled your
pants. 
Goddamn I like that.


   Techno-freak
   in FredagsGo on P3,
   on 9.3. '96.
scanning af den originale udtalelse